De bodde bland samer

De bodde bland samer är en berättelse om Sjokksjokk, en sameby, en mytomspunnen jokk och ett nybygge med samma namn. Två samer försökte inrätta nybygget Sjokksjokk på 1830-talet. De fick lov att lämna platsen till förmån för en svensk nybyggare. Nybyggarna fick 130 år senare lämna platsen för industrins krav på elektrisk energi. Om bland annat detta berättar boken. Vi får i text och bild följa samers och nybyggares dramatiska historia på udden i älven från 1500-talet och fram till 1968.